A leendő első osztályos tanítók bemutatkoznak

„Hittel és reménységgel merjük nem olyannak látni gyermekünket, amilyen, – ha ez nem is könnyű – hanem annak, akivé lehet. A nevelés terén pedig mindent el kell követnünk, hogy gyermekünk pozitív adottságai kibontakozhassanak, – mert ilyenek is vannak bőven, csak fel kell fedeznünk.”
(Dr. Gyökössy Endre: Együtt a szeretetben 1982.)

Albiné Medgyaszay Dorottya vagyok, leendő első osztályos tanító, a 4.é osztály osztályfőnöke. Harmincnégy éve kezdtem pedagógusi pályafutásomat napközis nevelőként, majd pedagógiai asszisztensi munkakörben is munkálkodtam és a főiskola elvégzése után elindultam a tanító nénik néha kissé rögös, de mindenképpen csodálatos útján.

Húsz éve végzem ezt a gyönyörű hivatást  a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és AMI falai között, jelenleg az alsó tagozat munkaközösségének vezetőjeként.

Mindig is elengedhetetlennek éreztem, hogy folyamatosan képezzem maga, és nyitott legyek az újdonságok iránt, ezért is végeztem több tanfolyamot, amelyek a munkámat segítik, tovább színesítik. Ezek közé tartozik a matematika oktatás szorobán segítségével, színjátszó és rendezői alapozó képzés, projektmódszer-projekt alapú oktatás képzése.

2017-ben vehettem át a diplomámat az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán

Fejlesztő-differenciáló pedagógia területen szakvizsgázott pedagógusként.

Ebben az évben két hatalmas megtiszteltetés is ért. A kollégáim szavazatai alapján én kaphattam meg a Pécsi-díjat, illetve Elismerő Oklevelet és Szent Jobb emlékérmet vehettem át pedagógusi munkám elismeréseként. Ez a két elismerés óriási erőt adott, hogy továbbra is örömmel és elhivatottsággal végezzem a munkámat.

Meggyőződésem, hogy ezen a pályán a legfontosabb a szeretet, amellyel kis tanítványaink felé fordulunk, és annak a hármas egységnek az összefonódása és együttműködése, amit a gyermek a szülő és a tanító alkot.

Legfontosabb számomra, hogy az iskolába érkező csillogó tekintetű kisgyermekek nap, mint nap örömmel és kíváncsisággal jöjjenek, és ez a kíváncsiság és nyitottság mindvégig megmaradjon bennük, s az egymást követő évek múltával önállóan gondolkodó, kreatív és nyitott, együttműködő kiskamaszok induljanak a felső tagozat felé.

Hitvallásom:

„ Jó az a nevelő, aki nem a maga képére és hasonlatosságára faragja tanítványait, hanem mint a kőfaragó-szobrász, csupán lehántja a feleslegeset a kőtömbről és ami marad, az a tanítványra hasonlítson.” (Vörösváry László)

Gyarmathy Dorottya vagyok, 15 éve végeztem Kaposváron a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán kiváló eredménnyel, mint tanító. Ezt követően az évek során különböző továbbképzéseken vettem részt, folyamatosan igyekszem fejleszteni tudásom.

Két gyermekem van, mindketten alsó tagozatosok, így szülőként és tanítóként egyszerre tapasztalom a kisiskolás létet.

Ötödik éve dolgozom a Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskolában, ahol az első pár évben főleg az alsósok ének-zenei képzésében vettem részt.

Az éneklés, zenélés mindig része volt az életemnek, ezért is mentem ének specializációra, így nagyon örülök, hogy iskolánkban lehetőségem van az éneklés zenetanulás jótékony hatásait kihasználni, és a gyerekeknek mindezt továbbadni.

Nagyon fontosnak tartom az írás-olvasás-számolás elsajátítása mellett a művészeti nevelést és a megfelelő szokások kialakítását.

Szeretek játszani, a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő játékos feladatokkalfenntartani az érdeklődést és kihozni mindenkiből a legtöbbet.

Alapvető célom egy biztonságos, kiszámítható, meleg légkör kialakítása, melyben a gyerekek motiváltak maradnak arra, hogy új dolgokat tanuljanak, és örömmel fedezzék fel, mire képesek.

Közzétéve