Tanáraink

 Horváth Erika
 Igazgató
 magyar nyelvtan  7.z, 8.z
 Máté Katalin
 Igazgatóhelyettes
 matematika, etika, környezet 3.z
 Feith Adrienn
 Igazgatóhelyettes  hegedű

 Albiné Medgyaszay  Dorottya

 osztályfőnök 2.é
 tanulószoba
 Balog-Gál Tünde
 fejlesztő pedagógus
 osztályfőnök 1.z
Tóth Etelka
 angol 5.z, 6.é, 7.é, 8.é
 ének

Kórus

5.é, 5.z

5-6. évfolyam

 Nyitrai Katalin  Humán munkaközösség-vezető
 osztályfőnök  7.é
 magyar 5.é, 7.é, 7.z(irodalom),8.z,
 napközi  4.z
Némethné Schilling Szilvia
 osztályfőnök  8.é
 magyar 5.z, 6.é, 6.z,  8.é
etika  5. 6. 7. 8. évfolyam
 napközi  4.é

 Repaczky Józsefné
 Napközis munkaközösség-vezető
 osztályfőnök/ napközi 3.z
 Könyvtáros
 Farkasné Fejes Beáta
 ÖKO projekt vezető,  Osztályfőnöki munkaközösség-vezető
 osztályfőnök 5.z
 testnevelés 1.z, 4.z, 5.z, 7.z, 8.z
Kolozsvári Beáta
 matematika 5 .z, 6.z, 7.z, 8.z
 fizika

osztályfőnök

7.é, 7.z, 8.é, 8.z

6.z

Hollóné Hirsch Ágnes
 napközi

testnevelés

3.é

3.é

Széll Zsanett
 osztályfőnök

napközi

2.z

3.z

 Korózs Katalin
 osztályfőnök 3.é
napközi 3.z
tanulószoba
 Kadocsa Gyula
 rajz  5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
 technika  5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
napközi  4.é
 Kéthelyi Lídia
 osztályfőnök 6.é
 német 4.éz, 5.éz,6.éz, 7.éz, 8.é
 magyar 6.é
tanulószoba
 Kőmüves Zsuzsanna
 osztályfőnök 7.z
 biológia 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
 természetismeret 5.é, 5.z, 5.z, 6.z
 földrajz 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
 kémia 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
 Kotmanóczki Andrásné
 osztályfőnök 4.é
 napközi 4.é
 Kocsis Renáta
 testnevelés 3.z,
 napközi 2.z
 tanulószoba
Sosovicza Fanni
tánc  1-8. évfolyam
 angol

néptánc szakkör

5. z

 

 Ujszigeti Anna
 ének 3.é, 3.z, 4.é, 4.z, 6., 6.z
 énekkar  3-4. évfolyam
 Molnár Ottó
 osztályfőnök 8. z
 történelem 5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
napközi  4.z
 Nagyné Takács Ildikó Reál munkaközösség-vezető
 osztályfőnök 5.é
 matematika 5.é, 6.é, 7.é, 8.é
 számítástechnika 5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
 tanulószoba
 Gyarmathy Dorottya
  ének  1.é, 1.z, 2.é, 2.z,
énekkar

furulyazenekar, dalos játék

 szólamvezető
 Révászné Lászlóffy Szilvia
 osztályfőnök

napközi

1.é

3.z

 Sósné Kelemen Erika
 sportkör
 testnevelés 4. é, 5.é, 6.é, 6.z, 7.é, 8.é,
Deák Rita
 angol 4.é, 5.é, 6.z, 7.z, 8.z
napközi  2.z
 Tímárné Hercz Alíz
 Gyermekvédelmi felelős
 osztályfőnök

napközis nevelő

4.z

4.z

 Napközis nevelők
Gadzsev Ágota 1.é
 Fajtáné Erdei Szilvia

Budaházy Dorottya

1.z

2.é

 Dobos Gyöngyi
ének 7.é, 7. z, 8. é, 8.z,
Szolfézs zeneiskola
Zeneiskola

Dr. Erdélyi László

 

zongora

Nagy Istvánné zongora
Zöld Katalin zongora
Puporka Melánia zongora
Borhy Györgyi gordonka
Nagy Harold hegedű
Zalavölgyi Cecília fuvola
Szickné Csorba Zsófia
zongora