Tanáraink

Horváth Erika
Igazgató

magyar nyelv és irodalom

8.é

magyar fejlesztő

7. és 8. évf
Tímárné Hercz Alíz
Igazgatóhelyettes
  Gyermekvédelmi felelős

osztályfőnök

2.z

magyar, matematika, etika

2.z
Feith Adrienn
Igazgatóhelyettes
  hegedű
Fajtáné Erdei Szilvia

osztályfőnök

1.é

környezet, rajz, technika, testnevelés, etika

1.é
Havasi Andrea

osztályfőnök

1.z

magyar, matematika, környezet, rajz, technika, etika, testnevelés

1.z
Neuzerné Szakács Beáta

osztályfőnök

2.é

matematika, környezet, rajz, technika, testnevelés, etika

2.é

napközi

4.z

Repaczky Józsefné

napközis munkaközösség-vezető

osztályfőnök

3.é

magyar, matematika, környezet, rajz, technika, testnevelés, etika

3.é

napközi

4.z
Balog-Gál Tünde

Fejlesztő pedagógus

 

osztályfőnök

3.z

magyar, matematika, etika

3.z

testnevelés

2.z
Albiné Medgyaszay Dorottya Alsós munkaközösség-vezető

osztályfőnök

4.é

magyar, matematika, etika, testnevelés

4.é

környezet, technika

2.z, 4.é
Gyarmathy Dorottya

osztályfőnök

4.z

ének

3.z, 4.é, 4.z

matematika, magyar

4.z

énekkar

3. – 4. évfolyam
Bölcsföldi Petra Könyvtáros

osztályfőnök

5.é

magyar

5.é, 5.z, 6.é

etika

5.é-z, 6.é-z, 7.é-z

napközi

4.z
Dobos Gyöngyi Művészeti munkaközösség-vezető

osztályfőnök

5.z

ének

1.é, 2.é, 2.z, 5.z, 7.z, 8.é

Vox Aurumque Kórus

7. – 8. évfolyam

Ujszigeti Anna

osztályfőnök

6.é

ének

1.z, 3.é, 5.é, 6.é, 7.é, 8.z

énekkar

5. – 6. évfolyam
Molnár Ottó

osztályfőnök

6.z

történelem

5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z, 8.é, 8.z

természetismeret

5.é, 5.z, 6.z
Takács Ildikó Reál munkaközösség-vezető

osztályfőnök

7.é

matematika

5.é-z. – közepes csoport

6.é-z – jó csoport

7.é-z – jó csoport

8.é-z – közepes csoport

számítástechnika

5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
Farkasné Fejes Beáta Osztályfőnöki munkaközösség-vezető
ÖKO projekt-vezető

osztályfőnök

7.z

testnevelés

3.z, 5.é, 5.z, 6.z, 7.z, 8.z
Kőmüves Zsuzsanna

osztályfőnök

8.é

biológia

7.é, 7.z, 8.é, 8.z

földrajz

7.é, 7.z, 8.é, 8.z

kémia

7.é, 7.z, 8.é, 8.z
Kolozsvári Beáta

osztályfőnök

8.z

matematika

5.é-z. – jó csoport

6.é-z – közepes csoport

7.é-z – közepes csoport

8.é-z – jó csoport

fizika

7.é, 7.z, 8.é, 8.z

matematika fejlesztő

8.é-z

tanulószoba

Deák Rita

angol

4.é, 5.é, 6.é, 7.é, 8.é

környezetismeret

3.z, 4.z
Kadocsa Gyula DÖK segítő pedagógus

rajz

2.z, 3.z, 4.é, 4.z, 5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z, 8.é, 8.z

technika

3.z, 4.z, 5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z, 8.é, 8.z

etika

4.z

napközi

4.é
Melisné Petrovszki Andrea

német

5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z, 8.é, 8.z

tanulószoba

Nyitrai Katalin Humán munkaközösség-vezető

magyar

6.z, 7.é, 7.z, 8.z

napközi

4.é

Sósné Kelemen Erika

testnevelés

6.é, 7.é, 8.é
Sosovicza Fanni

tánc

3.é, 3.z, 4.é, 4.z,5.z, 7.é, 7.z

angol

5.z

napközi

4.z
Szelesné Huszti Beáta

tánc

1.é, 1.z, 2.é, 2.z, 5.é, 6.é, 6.z, 8.é, 8.z
Tóth Etelka

angol

4.z, 6.z, 7.z, 8.z
Gadzsev Ágota

napközi

1.é
Lánczos Krisztina Pedagógiai asszisztens
napközi 1.z

Balla Mariann

Pedagógiai asszisztens
napközi 2.é
Török Katalin

napközi

2.z
Szabó Andrea
napközi 3.é
Kallós Katalin
napközi 3.z
Zeneiskola
Dr. Erdélyi László  zongora
Nagy Istvánné zongora

Zöld Katalin

zongora
Borhy Györgyi gordonka
Nagy Harold hegedű
Rodek Erika fuvola
Szickné Csorba Zsófia zongora
Badinszky-Tolvaj Annamária zongora