Tanáraink

 Horváth Erika
 Igazgató
 német  4.z
 magyar nyelvtan  6.z
 Máté Katalin
 Igazgatóhelyettes
 matematika, etika, környezet 2.z
 Feith Adrienn
 Igazgatóhelyettes  hegedű

 Albiné Medgyaszay  Dorottya

 osztályfőnök 1.é
 környezet, rajz, technika, etika 4.z
 Balog-Gál Tünde
 fejlesztő pedagógus
 osztályfőnök 4.z
Szabados Gabriella
 angol  4.é, 5.é, 6.é, 7.é, 8.é,
 napközi  4.z
 Nyitrai Katalin
 osztályfőnök  6.é
 magyar  6.é, 6.z(irodalom),7.z,8.é
 napközi  4.z
 Csíki-Babics Márta
 osztályfőnök  7.é
 ének  4.é, 4.z, 7.é, 7.z, 8.z
 magyar  7.é
 énekkar  4. évfolyam

 Fajtáné Erdei Szilvia
 osztályfőnök 2.z
4.e, 4.z
 Farkasné Fejes Beáta
 ÖKO projekt vezető
 osztályfőnök 8.z
 testnevelés 3.z, 4.z, 6.z, 7.z, 8.z
Kolozsvári Beáta
 matematika 5 .z, 6.z, 7.z, 8.z
 fizika

osztályfőnök

7.é, 7.z, 8.é, 8.z

5.z

Harmati Katalin
 napközi

rajz, technika

2.é

2.é, 3.z

Széll Zsanett
 osztályfőnök

napközi

1.z

1.z

 Hollóné Hirsch Ágnes
 osztályfőnök 2.é
napközi 3.z
 természetismeret 6.é
 Kadocsa Gyula
 rajz  5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
 technika  5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
napközi  4.é
 Kéthelyi Lídia
 osztályfőnök 5.é
 német 4.é, 5.éz,6.éz, 7.é, 8.éz
 magyar 5.é
tanulószoba
 Kőmüves Zsuzsanna
 osztályfőnök 6.z
 biológia 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
 természetismeret 5.z, 5.z,6.z
 földrajz 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
 kémia 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
 Kotmanóczki Andrásné
 osztályfőnök 3.é
 napközi 3.é
 Kocsis Renáta
 testnevelés 1.é, 5.é
 napközi 1.z
 Némethné Schilling Szilvia
magyar  5.é (nyelvtan), 5.z, 8.z
 etika

napközi

5. 6. 7. 8. évfolyam

4.é

 Ujszigeti Anna
 ének 5.é, 5.z, 6.é, 6.z
 énekkar  5.6. évfolyam
 Molnár Ottó
 osztályfőnök 7.z
 történelem 5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
napközi  4.z
 Nagyné Takács Ildikó
 osztályfőnök 8.é
 matematika 5.é, 6.é, 7.é, 8.é
 számítástechnika 5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
 Repaczky Józsefné
 könyvtáros
 napközi 2.z
 Révászné Lászlóffy Szilvia
 osztályfőnök

napközi

 

4.é

3.z

 Sósné Kelemen Erika
 sportkör
 testnevelés 5.é, 6.é, 7.é, 8.é,
 Thekleszné Deák Rita
 angol 4.é, 5.z, 6.z, 7.z, 8.z
 tanulószoba
 Tímárné Hercz Alíz
 Gyermekvédelmi felelős
 osztályfőnők

napközis nevelő

3.z

3.z

 Gadzsev Ágota
 napközi 3.é
 tánc 1-4. évfolyam
 Gyarmathy Dorottya
 ének 1.é, 1.z, 2.é, 2.z, 3.é, 3.z,
 énekkar  3. évfolyam
Zeneiskola

Dr. Erdélyi László

 

zongora

Erdődy János zongora
Zöld Katalin zongora
Puporka Melánia zongora
Borhy Györgyi gordonka
Nagy Harold hegedű
Zalavölgyi Cecília fuvola
Szuhánszki Laura szolfézs