Tanáraink

 Horváth Erika
 Igazgató
 magyar nyelvtan  7.é-z magyar fejl., 8.z
 Máté Katalin
 Igazgatóhelyettes
 matematika, etika, környezet 4.z
 Feith Adrienn
 Igazgatóhelyettes  hegedű

 Albiné Medgyaszay  Dorottya

 osztályfőnök 3.é
 tanulószoba
 Balog-Gál Tünde
 fejlesztő pedagógus
 osztályfőnök 2.z
Tóth Etelka
 angol 5.z, 6.z, 7.é- közepes
szolfézs
 Nyitrai Katalin  Humán munkaközösség-vezető
 magyar 5.é, 6.é, 7.z,8.z,(irodalom)
 napközi  3.é
Némethné Schilling Szilvia
 osztályfőnök  7.é
 magyar 5.é, 6.z,  7.é,
etika  5. 6. 7. 8. évfolyam
 tanulószoba  6. évfolyam

 Repaczky Józsefné
 Napközis munkaközösség-vezető
 osztályfőnök/ napközi 4.z
 Könyvtáros
 Farkasné Fejes Beáta
 ÖKO projekt vezető,  Osztályfőnöki munkaközösség-vezető
 osztályfőnök 6.z
 testnevelés 2.z, 6.z, 7.é, 7.z, 8.z
Kolozsvári Beáta
 matematika 5 .z, 6.z, 7.z, 8.z
 fizika

osztályfőnök

7.é, 7.z, 8.z

7.z

Neuzerné Szakács Beáta
 napközi

matematika, környezet, rajz, technika

1.é

3.z

 

Széll Zsanett
 osztályfőnök

magyar nyelv és irodalom, etika, testnevelés, napközi

testnevelés

3.z

3.z

5. é, 6. é

 Korózs Katalin
 osztályfőnök 4.é
napközi 4.z
 Kadocsa Gyula
 rajz  5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
 technika  5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
napközi  3.é
 rajzszakkör
Melisné Petrovszki Andrea
  német 4.éz, 5.éz,6.éz, 7.éz, 8.é
tanulószoba
 Kőmüves Zsuzsanna
 osztályfőnök 8.z
 biológia 7.é, 7.z, 8.z
 természetismeret 5.é, 5.z, 6.é, 6.z
 földrajz 7.é, 7.z, 8.z
 kémia 7.é, 7.z,8.z
 Bölcsföldi Petra
  napközi 1. z
 Kocsis Renáta
 testnevelés 4.é, 4.z, 5.z
 napközi 3.z
Sosovicza Fanni
tánc  1-8. évfolyam
 angol

néptánc szakkör

4. z

 

 Ujszigeti Anna
 Osztályfőnök

ének

5.é

4.é, 4.z, 5.é. 5.z, 6.é, 7.z közepes csoport

 énekkar  4-6. évfolyam
 Molnár Ottó
 osztályfőnök 5. z
 történelem 5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z,8.z
tanulószoba
 Takács Ildikó Reál munkaközösség-vezető
 osztályfőnök 6.é
 matematika 5.é, 6.é, 7.é, 7.é-z fejlesztő csoport
 számítástechnika 5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z,8.z
 tanulószoba
 Gyarmathy Dorottya
  ének  2.é, 2.z, 3.é, 3.z
énekkar

környezet, rajz, technika

furulyazenekar, dalos játék

 3. évfolyam

1.z, 2.z

 Révászné Lászlóffy Szilvia
 osztályfőnök

napközi

2.é

3.z

Budaházi Dorottya

osztályfőnök

 

1. é

Deák Rita
 angol 4.é, 5.é, 6.z, 7.éz jó csoport, 8.z
napközi  tanulószoba
 Tímárné Hercz Alíz
 Gyermekvédelmi felelős
 osztályfőnök

tanulószoba

1.z

 

 Napközis nevelők
Gadzsev Ágota 1.é
 Fajtáné Erdei Szilvia 1.z
 Dobos Gyöngyi
ének 1. é, 1.z, 6. z. 7. jó csoport, 8.z
Szolfézs zeneiskola
Zeneiskola

Dr. Erdélyi László

 

zongora

Nagy Istvánné zongora
Zöld Katalin zongora
Borhy Györgyi

Nagy Harold

Rodek Erika

Szickné Csorba Zsófia

gordonka

hegedű

fuvola

zongora