Tanáraink

2022-2023-as tanév

Horváth Erika Igazgató
magyar irodalom 7. évfolyam
 magyar nyelvtan 7. évfolyam
magyar felzárkóztatás  8. évfolyam
Tímárné Hercz Alíz Igazgatóhelyettes
Gyermekvédelmi felelős
osztályfőnök 1.z
magyar, matematika, etika
Feith Adrienn Igazgatóhelyettes
Zenetagozat munkaközösség vezető
hegedű
Csellovasok és Hegetücsök vonós zenekar
Batki Szilvia
osztályfőnök 1.é
magyar, matematika, rajz, technika, etika
matematika 5.é, 5.z
napközi 4.z
Gadzsev Ágota
osztályfőnök  2.é
magyar, matematika, rajz, technika, testnevelés, etika
napközi 3.é
Balog-Gál Tünde  Fejlesztő pedagógus
osztályfőnök 2.z
magyar, matematika, etika
Albiné Medgyaszay Dorottya Alsós munkaközösség-vezető
osztályfőnök 3.é
 magyar, matematika, környezetismeret, digitális kultúra, rajz, technika, etika, testnevelés  3.é
Gyarmathy Dorottya
osztályfőnök 3.z
 magyar, ének, etika, környezetismeret, technika, digitális kultúra
ének 2.é
napközi 3.z
Sosovicza Fanni
matematika, testnevelés, rajz, tánc 3.z
tánc  6.é, 6.z, 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
napközi 3.z
Havasi Andrea
 osztályfőnök  4.z
 magyar, matematika, környezetismeret, rajz, technika, testnevelés, etika, napközi
Molnár Ottó
osztályfőnök 5.é
történelem 5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
természetismeret 5.é
napközi 4.z
Dobos Gyöngyi Művészeti munkaközösség-vezető
osztályfőnök 5.z
ének  1.z, 2.z, 5.é, 5.z, 7.é, 7.z, 8.é
kórus 5. és 6. évfolyam
tanulószoba csütörtök
Takács Ildikó Reál munkaközösség-vezető
osztályfőnök 6.é
matematika  6.é, 6.z, 7.é-z, 8.é-z
digitális kultúra 5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z
informatika 8.é, 8.z
napközi 3.é
Farkasné Fejes Beáta Osztályfőnöki munkaközösség-vezető
ÖKO projekt-vezető
osztályfőnök 6.z
testnevelés 1é, 1.z, 2.z, 6.é, 6.z, 8.é, 8.z
tömegsport
Melisné Petrovszki Andrea Humán munkaközösség-vezető
osztályfőnök 7.é
német 4.z, 5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
napközi 3.é
Kőmüves Zsuzsanna
osztályfőnök 7.z
természetismeret 5.z, 6.é, 6.z
biológia 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
földrajz 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
kémia 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
fizika 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
Bölcsföldi Petra
osztályfőnök 8.é
magyar nyelv és irodalom 5.z, 6.é, 6.z, 8.é, 8.z
 etika  5.é-z, 6.é-z, 7.é-z, 8.é-z
tanulószoba hétfő
Ujszigeti Anna
osztályfőnök 8.z
ének  1.é, 3.é, 4.z, 6.é, 6.z, 8.z
napközi 4.z
kórus
Deák Rita
angol  4.z, 5.z, 6.é, 7.é-z, 8.é-z
rajz, technika 1.z, 2.z
angol szakkör
Tóth Etelka
angol 5.é, 6.z, 7.é-z, 8.é-z
szolfézs
Kadocsa Gyula DÖK segítő pedagógus
rajz 5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
technika 5.é, 5.z, 6.é, 6.z, 7.é, 7.z, 8.é, 8.z
tanulószoba szerda, péntek
napközi 4.z
Sósné Kelemen Erika
testnevelés 5.é, 7.é, 8.é
Szelesné Huszti Beáta
tánc 1.é, 2.é, 2.z, 3.é, 4.z, 5.é, 5.z
 napközi 3.z
 Fajtáné Erdei Szilvia
napközi 1.z
Lánczos Krisztina Pedagógiai asszisztens
napközi 1.é
Balla Mariann Pedagógiai asszisztens
napközi 2.é
 Gyimes Áron  Pedagógiai asszisztens
napközi 2.z
Zeneiskola
Dr. Erdélyi László  zongora
Zöld Katalin zongora
Borhy Györgyi gordonka
Nagy Harold hegedű
Rodek Erika fuvola
Szickné Csorba Zsófia zongora
Badinszky-Tolvaj Annamária zongora