Művészeti oktatás

Az iskola profilja, az emelt szintű ének-zene oktatás, 1989-ben kiegészült alapfokú művészetoktatással, így lehetősége nyílt az iskola tanulóinknak zongora, gordonka, hegedű, 2002-től fuvola tantárgyak tanulására. A zeneiskola keretén belül óvodások számára dalosjáték foglalkozásokat szervezünk. Hangszeres növendékeink szolfézs órákon, vonós tanszakunk növendékei korrepetíción is részt vesznek.

A zeneiskolák legfontosabb feladata, hogy tanulóinak a személyiségük fejlődéséhez és az általános műveltségük teljesebbé tételéhez a zenei alapműveltséget megadja. Zenekedvelő, koncertlátogató közönséget kívánunk nevelni.

A zeneiskolába felvételi útján kerülnek a növendékek. Minden tanszakra bizottság felvételiztet, figyelembe veszi, hogy a tanuló adottságai az adott hangszer tanulásához megfelelők-e.

Ha a sors kegye folytán hozzánk kerül igazán tehetséges kisgyerek, kötelességünk a legnagyobb felelősségtudattal és alázattal felkészíteni őket zenei pályára

Növendékeink között tudhattuk Sárközy Fannit, aki 1995-ben került a mi zeneiskolánkból a Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépiskolába. 1999-ben felvételt nyert a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem zongoraművész szakára és az egyetem tanárképző karára. 2004 júniusában diplomázott a Zeneakadémián tiszta kitűnő eredménnyel. Másik ilyen tehetséges növendékünk Tóth Fruzsina volt, aki 12 évesen, 1998-ban került a LFZE előkészítő tagozatára, amit a köznyelvben a különleges tehetségek osztályának nevezünk, itt 2005-ben végzett.

Vörösváry Márton, Vörösváry Ibolya szintén a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen szereztek diplomát.Volt tanulóink közül Geszthy Veronika (operaénekes) ének, Lombos Pál nagybőgő, Zanathy-Pintér Márk gordonka szakon szerzett diplomát.
Jelenleg is tanítunk több kisgyereket, akik a zenei pálya távoli reményével tanulnak, dolgoznak tanáraikkal együtt.

A növendékek a tanév során szereplési gyakorlatokon is részt vesznek, és évente 3 hangversenyt rendez a zeneiskola. Természetesen hangszeres növendékeink rendszeresen szerepelnek iskolai és iskolán kívüli rendezvényeken. Félévkor és a tanév végén vizsgán adnak számot növendékeink tudásukról. Azoknak, akik nem teljesítették az adott évfolyam követelményeit, osztályfolytatásra is lehetőségük van.

Nagy öröm és megtiszteltetés érte iskolánkat. A mindenki által szeretett, tisztelt Szabó Imréné, Ildikó néni, iskolánk volt zongoratanára a Magyar Köztársaság Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapta 2007. március 15-e alkalmából.
Nagyon büszkék vagyunk, és sok szeretettel gratulálunk ehhez a magas rangú kitüntetéshez.

zongora oktatás hegedű oktatás