Programváltozás a koronavírus terjedése miatt

Tisztelt Szülők!

A 2020. március 12-én, 19-én, 26-án és április 2-án fél 5-től óvodásoknak tervezett iskolaváró foglalkozásaink  tankerületi döntés alapján elmaradnak.

Keddi dalos játék és iskolaelőkészítő foglalkozásaink március hónapban szünetelnek!

Megértésüket köszönjük!

Közzétéve

Iskolaváró foglalkozások óvodásoknak

A Pécsi Sebestyén Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel várja az iskolába jelentkező leendő elsős gyerekeket tavaszi iskolaváró foglalkozásaira:

2020. március 12-én, 19-én, 26-án  és április 2-án 16 óra 30 perckor.

Foglalkozásaink alatt a szülőket dísztermünkbe várjuk előadássorozatunkra.

Első alkalommal az iskolai hitoktatásról tartanak ismertetőt meghívott vendégeink, az egyházak képviselői, oktatói.

Tavaszi iskolaváró foglalkozásaink időszakában a keddi dalos játék programunk szünetel.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

 

Közzétéve

Zenei meghallgatás óvodásoknak

A Pécsi Sebestyén Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola szeretettel várja az iskolába jelentkező leendő elsős gyerekeket zenei meghallgatásra

2020. március 9-én 8-13 óráig,

2020. március 10-én 15-17 óráig.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Sulifilm 2020

 

Közzétéve

Nyílt nap óvódásoknak és szüleiknek

Tisztelt Szülők!

2020. február 5-én 8 órától 11 óráig nyílt napot rendezünk leendő első osztályos gyerekeknek és szüleiknek.

1. óra

8:00 – 8:45

Gyarmati Dorottya

4.z osztály magyar irodalom

1. emelet 24.

Sosovicza Fanni

felső tagozat (szakkör) néptánc

1. emelet 16.

2. óra

9:00 – 9:45

 

Albiné Medgyaszay Dorottya

4.é osztály környezetismeret

2. emelet 44.

Dobos Gyöngyi

2.z osztály ének-zene

1. emelet 23.

3. óra

10:00 – 10:45

Beszélgetés a szülőkkel

1. emelet 16.

Kézműves foglalkozás a gyerekeknek

1. emelet 23.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Közzétéve

Karácsonyi koncert

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és AMI karácsonyi koncertjére.

Időpont: 2019. december 18. 17 óra

Helyszín: Újpesti Egek Királynéja Római Katolikus Plébánia.

Műsor:

1. évfolyam – Dobos Gyöngyi, Ujszigeti Anna
2. évfolyam – Dobos Gyöngyi
Pécsi Kicsinyek Kórusa – Gyarmathy Dorottya
Pécsi Nagy Kórus – Ujszigeti Anna
Vox Aurumque Kórus – Dobos Gyöngyi
Vers – Szabó Balázs 7.é

Áldott Karácsonyt kívánunk!

Közzétéve

Advent a Pécsiben

Tisztelt szülők, kedves gyerekek!

2019. november 30-án, szombaton 9-12 óra között tartjuk szokásos adventi készülődés elnevezésű programunkat.

Lesznek kézműves foglalkozások, koszorú készítés, sütivásár!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!


Közzétéve

A leendő első osztályos tanítók bemutatkoznak

„Hittel és reménységgel merjük nem olyannak látni gyermekünket, amilyen, – ha ez nem is könnyű – hanem annak, akivé lehet. A nevelés terén pedig mindent el kell követnünk, hogy gyermekünk pozitív adottságai kibontakozhassanak, – mert ilyenek is vannak bőven, csak fel kell fedeznünk.”
(Dr. Gyökössy Endre: Együtt a szeretetben 1982.)

Albiné Medgyaszay Dorottya vagyok, leendő első osztályos tanító, a 4.é osztály osztályfőnöke. Harmincnégy éve kezdtem pedagógusi pályafutásomat napközis nevelőként, majd pedagógiai asszisztensi munkakörben is munkálkodtam és a főiskola elvégzése után elindultam a tanító nénik néha kissé rögös, de mindenképpen csodálatos útján.

Húsz éve végzem ezt a gyönyörű hivatást  a Pécsi Sebestyén Ének-Zenei Általános Iskola és AMI falai között, jelenleg az alsó tagozat munkaközösségének vezetőjeként.

Mindig is elengedhetetlennek éreztem, hogy folyamatosan képezzem maga, és nyitott legyek az újdonságok iránt, ezért is végeztem több tanfolyamot, amelyek a munkámat segítik, tovább színesítik. Ezek közé tartozik a matematika oktatás szorobán segítségével, színjátszó és rendezői alapozó képzés, projektmódszer-projekt alapú oktatás képzése.

2017-ben vehettem át a diplomámat az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán

Fejlesztő-differenciáló pedagógia területen szakvizsgázott pedagógusként.

Ebben az évben két hatalmas megtiszteltetés is ért. A kollégáim szavazatai alapján én kaphattam meg a Pécsi-díjat, illetve Elismerő Oklevelet és Szent Jobb emlékérmet vehettem át pedagógusi munkám elismeréseként. Ez a két elismerés óriási erőt adott, hogy továbbra is örömmel és elhivatottsággal végezzem a munkámat.

Meggyőződésem, hogy ezen a pályán a legfontosabb a szeretet, amellyel kis tanítványaink felé fordulunk, és annak a hármas egységnek az összefonódása és együttműködése, amit a gyermek a szülő és a tanító alkot.

Legfontosabb számomra, hogy az iskolába érkező csillogó tekintetű kisgyermekek nap, mint nap örömmel és kíváncsisággal jöjjenek, és ez a kíváncsiság és nyitottság mindvégig megmaradjon bennük, s az egymást követő évek múltával önállóan gondolkodó, kreatív és nyitott, együttműködő kiskamaszok induljanak a felső tagozat felé.

Hitvallásom:

„ Jó az a nevelő, aki nem a maga képére és hasonlatosságára faragja tanítványait, hanem mint a kőfaragó-szobrász, csupán lehántja a feleslegeset a kőtömbről és ami marad, az a tanítványra hasonlítson.” (Vörösváry László)

Gyarmathy Dorottya vagyok, 15 éve végeztem Kaposváron a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán kiváló eredménnyel, mint tanító. Ezt követően az évek során különböző továbbképzéseken vettem részt, folyamatosan igyekszem fejleszteni tudásom.

Két gyermekem van, mindketten alsó tagozatosok, így szülőként és tanítóként egyszerre tapasztalom a kisiskolás létet.

Ötödik éve dolgozom a Pécsi Sebestyén Ének-zenei Általános Iskolában, ahol az első pár évben főleg az alsósok ének-zenei képzésében vettem részt.

Az éneklés, zenélés mindig része volt az életemnek, ezért is mentem ének specializációra, így nagyon örülök, hogy iskolánkban lehetőségem van az éneklés zenetanulás jótékony hatásait kihasználni, és a gyerekeknek mindezt továbbadni.

Nagyon fontosnak tartom az írás-olvasás-számolás elsajátítása mellett a művészeti nevelést és a megfelelő szokások kialakítását.

Szeretek játszani, a gyerekek életkori sajátosságainak megfelelő játékos feladatokkalfenntartani az érdeklődést és kihozni mindenkiből a legtöbbet.

Alapvető célom egy biztonságos, kiszámítható, meleg légkör kialakítása, melyben a gyerekek motiváltak maradnak arra, hogy új dolgokat tanuljanak, és örömmel fedezzék fel, mire képesek.

Közzétéve

Nyílt nap óvodásoknak és szüleiknek

Tisztelt Szülők!

2019. november 11-én 8-11 óra között nyílt napot rendezünk leendő első osztályos gyerekeknek és szüleiknek.

1.       óra Albiné Medgyaszay Dorottya

4. é osztály magyar

2. emelet 44.

Sosovicza Fanni

3.z osztály néptánc

1. emelet 16.

2.       óra Gyarmathy Dorottya

4. z osztály ének-zene

1. emelet 24.

Sosovicza Fanni

felső tagozat (néptánc)

(szakkör)

1. emelet 16.

3.       óra Beszélgetés a szülőkkel

1. emelet 16.

Kézműves foglalkozás a gyerekeknek

1.emelet  23.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

 

Közzétéve

Házirend változás 2019. november 1-jétől

A szülő indokolt esetben, egy tanévben összesen 10 napot – egyfolytában 3 napot – igazolhat.

 1. osztályos tanuló 2 napot igazoltan távol maradhat, ha középiskolai nyílt napokon vesz részt.

 Távolmaradás, hiányzás igazolása

 • Ha a tanuló a tanítási óráról, valamint a tanórán kívüli foglalkozásról távol marad, a mulasztását igazolni kell.
 • Az iskola kéri a szülőket, hogy a mulasztás okáról és várható időtartamáról már az első napon értesítsék az osztályfőnököt.
 • Az igazolást a szülő köteles aláírni, láttamozni!
 • Szülői igazolást az üzenőbe kell beírni!
 • Előre bejelentett családi vagy hivatalos távolmaradást 3 nap időtartamra az osztályfőnök engedélyez, ennél hosszabb távolmaradásra az igazgató adhat engedélyt.
 • A mulasztás igazolására az osztályfőnök jogosult.

 Az igazolás leadása

 • Alsó tagozaton és felső tagozaton a mulasztó tanuló az iskolába jövetelének első napján, de legkésőbb 8 napon belül köteles az igazolását leadni az osztályfőnökének.
 • A távolmaradást követő két héten belül nem igazolt mulasztást igazolatlan mulasztásnak kell tekinteni.

 A mulasztás igazolható, ha:

 • a tanuló – a szülő írásbeli kérelmére – előzetes engedélyt kapott a távolmaradásra,
 • a tanuló beteg volt, és azt megfelelően igazolta,
 • a tanuló hatósági intézkedés, vagy egyéb alapos ok miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni, és erről igazolást hoz.

 Igazolatlan hiányzások esetén az iskola törvényi kötelezettsége:

 • első alkalommal a szülőt értesíteni
 • 10 óra után a kormányhivatalt és a gyermekjóléti szolgálatot
 • 30 óra után a szabálysértési hatóságot
 • 50 óra után a kormányhivatalt és a jegyzőt.

 Az igazolatlan hiányzások miatt kezdeményezett szabálysértési eljárás az iskoláztatási támogatás (ún. családi pótlék) megvonását vonja maga után!

 Igazolatlan mulasztás

 • Egy tanévben a tanulónak igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen nem haladhatja meg a 250 órát. Aki ennél többet mulaszt, nem osztályozható. A nevelőtestület azonban – mérlegelve az összes körülményt – dönthet úgy, hogy a tanulónak augusztusban engedélyezi az osztályozóvizsga letételét.
 • Ha a tanuló egy tanéven belül, egy adott tantárgyból az órák 30%-áról hiányzott, az adott tárgyból osztályozóvizsgát köteles tenni.
 • Amennyiben a tanuló az iskolában tartózkodik, az órarend szerinti foglalkozásról való önkényes távolmaradás – igazolatlan hiányzáson felül – fegyelmi vétség, mely minden esetben írásbeli büntetést von maga után.

Késések

 • A közlekedési okok miatti indokolt késés igazolható.
 • Ha a tanuló a tanórai foglalkozás, az iskola által szervezett szakköri foglalkozás kezdetére nem érkezik meg, a késést igazolnia kell.
 • A késés idejét az e-krétába beírja a tanár, 45 perc késedelmi idő elérése esetén írható be egy igazolatlan óra.

 Távozási engedély

 • A tanulók a tanítás ideje alatt az iskola épületét nem hagyhatják el!
 • Rendkívüli esetben, tanítási idő alatt a diákok az iskola épületét csak intézményvezetői engedéllyel hagyhatják el.
Közzétéve