Középiskolai felvételi tájékoztató 9. évfolyamra felvételizők számára

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/jogszabalyok

14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelet a 2017/2018. tanév rendjéről 2. melléklet a 14/2017. (VI. 14.) EMMI rendelethez A középfokú iskolai, a kollégiumi, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás lebonyolításának ütemezése a 2017/2018. tanévben

sorsz. határidő feladatok
1. 2017. október 20. A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
2. 2017. október 31. Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjéről.
3. 2017. november 15. Az Oktatási  Hivatal közzéteszi a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervező intézmények jegyzékét.
4. 2017. december 8. A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervező  intézménybe.  A tanuló maga megy el, és adja le a jelentkezési lapját.
5. 2018. január 20. Az általános felvételi eljárás kezdete.
6. 2018. január 20. 10.00 Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra jelentkezők számára az érintett intézményekben.
7. 2018. január 25., 14.00 Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák. Orvosi igazolás szükséges, csak indokolt esetben lehet a rendes eljárásról hiányozni!
8. 2018. február 19. Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok első példányát pedig az Oktatási  Hivatalnak
9. 2018. február 22. – március 13. A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
10. 2018. március 14. A középfokú iskola eddig az időpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezők felvételi jegyzékét.
11. 2018. március 21- 22. A tanulói adatlapok módosításának lehetősége az általános iskolában.

Új intézményt nem lehet megjelölni, csak az iskolák sorrendjét módosítani.

12. 2018. március 23. Az általános iskola eddig az időpontig elzárva őrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
13. 2018. április 13. A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
14. 2018. április 20. A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
15. 2018. április 27. A felvételt hirdető középfokú iskolák megküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezőknek és az általános iskoláknak.
16. 2018. május 7-18. Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehető létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
17. 2018. május 7. – augusztus 31. A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
18. 2018. május 18. A 2018. május 18-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdető iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekről.
19. 2018. június 1. A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
20. 2018. június 21-23. Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott időben.